Sàn Nhựa Glotex S:476

Tiêu chuẩn kĩ thuật :

Kích thước: (1224 x 153 x 4) mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 2.247 m2

Danh mục: Từ khóa: