Sàn Gỗ Morser MX85

Tiêu chuẩn kĩ thuật :

Kích thước: (606 x 69 x 8) mm

Công nghê: Đức

Số lượng tấm/ hộp: 34 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 1.977984 m2